ค้นหา
TREATMENT
ยกกระชับ ปรับรูปหน้า ลดริ้วรอย
Skin Tightening & Contouring
เทคโนโลยีคลื่นวิทยุในการยกกระชับผิวและลดริ้วรอย โดยไม่มีแผล รักษาปีละครั้ง ผิวที่มีริ้วรอยและหย่อยคล้อย จะยกกระชับระดับหนึ่งหลังรักษา และดีขึ้นเรื่อบๆ อย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนที่ 6 ไม่ต้องพักฟื้น ทำกิจกรรมได้ตามปกติทันที หลังการรักษา ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสีผิว ใช้รักษากับผู้ที่มีผิวสีเข้มได้ ซึ่งต่างจากเลเซอร์ทั่วไป ( หมายเหตุ : "ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล” )
รายละเอียดเพิ่มเติม